Uživatelský účet
DŮLEŽITÁ INFORMACE:
Vývoj programu Antik byl ukončen. Nahrazuje jej moderní a dokonalejší Obchodní systém ContOS, který vychází ze základů Antiku a stává se jeho novou generací. Veškeré informace naleznete na webových stránkách produktu: www.contos.cz
tisk

23. díl - Zástavní smlouva

Pořizování zástavní smlouvy.

Založení smlouvy

Zástavní smlouvu lze pořídit dvěma způsoby: samostatně nebo z rovnou z adresáře. Pořizování přímo z adresáře klientů je praktičtější, zpravidla nejprve vyhledáte, zda již konkrétní klient v adresáři existuje a pokud tam není, tak jej nově zadáte a teprve potom pokračujete k sepsání smlouvy.

small_zastava1
Seznam zástavních smluv


small_zastava2
Sestava - zástavní smlouvaPořizujete-li novou smlouvu přímo z adresáře, pak jsou již údaje o klientovi automaticky do nové smlouvy doplněny. Pokud zadáváte smlouvu samostatně, pak při zadávání klienta můžete využít vyhledávací funkci přímo v kolonce Příjmení a jméno: zadáte několik počátečních písmen z příjmení a po stisku klávesy ENTER se zadaný kontakt rovnou předvyplní anebo v případě, že je nalezeno více výskytů nebo naopak žádný, tak se otevře Adresář a zde je možno si z takto vybraných záznamů vybrat.

small_vykup8
Dodatek ke smlouvě


V hlavičce smlouvy lze volitelně doplnit tzv. Dodatek ke smlouvě, což je libovolný text, který se vytiskne v případě zatrhnutí volby Tisknout dodatek na smlouvě.

small_zastava3
Detail zástavní smlouvy


Pokud je v parametrech aplikace nastavena výchozí provozovna (doporučeno), pak se při zakládání nové smlouvy tato rovnou přednastaví. Datum vzniku smlouvy je vždy nastaven podle systémového data v počítači. Je-li zvolen hotovostní způsob vyplacení půjčky, je automaticky generován výdajový pokladní doklad do Pokladny. Je doporučeno přednastavit si výchozí pokladnu v parametrech aplikace, aby se při pořizování nové smlouvy automaticky přednastavovala (za předpokladu, že výplata  půjčky proběhne v hotovosti). Po uložení celé smlouvy se v kolonce Pokladní doklad objeví číslo nově vygenerovaného pokladního dokladu, který lze zobrazit po kliknutí na tlačítko vedle tohoto čísla (a případně jej vytisknout).

Pořizování položek smlouvy

Položky smouvy se pořizují přes průvodce, který se vyvolá stiskem tlačítka Nová položka nebo klávesovou zkratkou CTRL+N. V průvodci se zadají základní údaje položky - doporučujeme nezapomenout na uvedení nomenklatury (kategorie, druh zboží), která umožní zatřídění zboží podle druhu, ale také usnadní pomocí přednastavených voleb zadávání (např. měrnou jednotku). Nomenklaturu lze zadat buď přímým zadáním jeho číselného kódu (např. 20 = zlato, viz číselník nomenklatur) nebo výběrem z číselníku. Všechny položky krom popisu zboží jsou nepovinné, přesto je vhodné je vyplňovat - přinejmenším nomenklaturu a množství. Samozřejmě každá položka obsahuje spoustu dalších údajů (např. i fotografie), které lze doplnit kdykoli později na detailu zboží.

Tip: Zatrhnete-li volbu Přidat další položku, tak po stisku tlačítka Dokončit bude automaticky založena nová položka a průvodce připraven k pořizování.

small_zastava4
Položka zástavní smlouvyDalší údaje

Půjčka: Určuje částku, která se půjčuje oproti tomuto předmětu. Součet částek všech položek na zástavní smlouvě dává celkovou výši půjčky. Výše půjčky se nestanovuje tedy najednou za celou smlouvu, ale u každé položky. Díky tomu je možno mít na jedné zástavní smlouvě více položek.

 

Datum vrácení: V případě vyřízených zástavních smluv ukazuje datum, kdy bylo zboží vráceno dlužníkovi. Při pořizování nové položky jej nevyplňujete.

 

 

Filtrační podmínky

Zástavní smlouvy lze filtrovat podle kritérií na níže uvedeném obrázku.

small_zastava5
Zástavní smlouvy - filtrační podmínky


Historie smlouvy

Historii smlouvy lze zobrazit ze seznamu smluv a ukazuje kroky (včetně odpovídajících dokladů), které se této konkrétní smlouvy týkaly. Z jednoho místa tak máte přehled o všech akcích, které se se smlouvou děly, ať už to je vyplacení půjčky, prodloužení splatnosti, navýšení půjčky atd...

tisk Vydáno: 02.03.2009
Napsal: TTSoftware
Zobrazeno: 4493x Zpět
© 2002 - 2014   TT Software, s.r.o.