Uživatelský účet
DŮLEŽITÁ INFORMACE:
Vývoj programu Antik byl ukončen. Nahrazuje jej moderní a dokonalejší Obchodní systém ContOS, který vychází ze základů Antiku a stává se jeho novou generací. Veškeré informace naleznete na webových stránkách produktu: www.contos.cz
tisk

2. díl - Přihlášení do aplikace a nastavení parametrů

Přihlašovací dialog a popis parametrů.

Přihlášení do aplikace

Při spuštění aplikace je třeba se přihlásit. Standardně je aplikace dodána s výchozím uživatelem admin a heslem admin. Toto heslo doporučujeme z bezpečnostních důvodů co nejdříve změnit, aby aplikaci nemohla používat neoprávněná osoba. Do doby, než dojde ke změně výchozího hesla se bude objevovat varovná zpráva na obr.1.

 

 

small_login1
Obr. 1

(Kliknutím na obrázek zobrazíte plnou velikost)

Dialog pro přihlášení obsahuje firmy, které jsou k dispozici. Data firem jsou vedena odděleně a jsou na sobě zcela nezávislá. V dialogu pro přihlášení lze vybrat firmu, se kterou chcete pracovat, dále pak založit novou firmu anebo firmu smazat. Uživatelské jméno lze vybrat z přednastaveného seznamu, který obsahuje všechny uživatele aplikace.

Standardní instalace obsahuje také demonstrační data, pro plátce i neplátce, která slouží zejména pro potřeby vyzkoušení a testování nových funkcí aplikace. "Ostrá data" se mohou pořizovat do "Výchozí firmy", popř. lze založit novou firmu.

small_login2
Obr. 2

 

Založení nové firmy se provádí přes tlačítko se symbolem "plus" nebo stiskem kláves CTRL+N. Při založení nové firmy lze převzít nastavení z již existující firmy - usnadní se tím počáteční nastavení parametrů.

 

small_login3
Obr. 3

 

Firma, kterou požíváte nejčastěji, lze nastavit jako výchozí, tzn. příště jí není třeba vybírat, stačí zadat pouze uživatelské heslo.

 

small_login4
Obr. 4

 

 

Nastavení parametrů

 

 

Pokud nejsou vyplněny všechny potřebné parametry, je ihned po přihlášení zobrazeno okno parametrů. Může existovat více sad parametrů s platností od určitého data. To se hodí zejména při očekávaných změnách, ke kterým dojde v budoucnu, např. plátcovství DPH, změna číselné řady na začátku roku apod.

small_login5
Obr. 5

(Kliknutím na obrázek zobrazíte plnou velikost)

 

Karta Úvod: obsahuje pokyny k nastavení parametrů

small_login11
Obr. 6

 

Karta Nastavení 1:

Hlavní parametry aplikace obsahuje zejména údaje o firmě. Tyto údaje se využívají např. na sestavách. Modře jsou označeny povinné údaje. Důležitým údajem je Platnost od, který určuje platnost parametrů od zadaného data.

small_login6
Obr. 7

 

Karta Nastavení 2:

Dodatečné parametry k firmě.

- jste-li plátci DPH, zatrhněte "Plátce DPH" a nastavte si způsob zaokrouhlování DPH.

- výchozí provozovna slouží pro přednastavení výchozí provozovny při pořizování nových dokladů (smlouva, prodejka apod.)

- výchozí pokladna slouží pro přednastavení výchozí pokladny při pořizování nových dokladů (smlouva, prodejka apod.)

- před otevřením okna s doklady lze zobrazovat filtrační dialog, ve kterém lze vybírat data podle určitých kritérií. Tento dialog je možno kdykoli vyvolat i z panelu nástrojů.

- pole "Text vložený na konec sestavy" obsahuje libovolný text, který je tisknut v patičce každého pokladního daňového dokladu (informace o slevách, akcích apod.).

small_login7
Obr. 8

Karta Číselné řady:

- definice číselných řad pro nově pořizované doklady. Každé číslo dokladu se skládá ze tří částí, kde můžete ovlivnit předponu a příponu. Vhodné např. pro odlišení dokladů pro různé účetní roky.

 

small_login8
Obr. 9

 

Karta Komise:

Platnost nové smlouvy - při pořizování nové komisní smlouvy je automaticky nastaven datum konce její platnosti na zadaný počet měsíců.

Odměna - v aplikaci lze použít dva typy výpočtu odměny obstaratele (fixní a variabilní)

       - fixní odměna: je vypočítána na základě zadaného procenta z docílené prodejní ceny, přičemž lze určit, zda v případě plátce DPH je odměna stanovena z celkové prodejní ceny s nebo bez DPH a zda již obsahuje, či neobsahuje DPH. Rovněž lze určit způsob zaokrouhlování vypočtené odměny.

       - variabilní odměna: je vypočítána na základě toho, za jak dlouho je zboží prodáno. Lze zadat až 3 intervaly v měsících a pro ně stanovené procento odměny,

        např. podaří-li se zboží prodat do 1 měsíce, je sazba 25% z prodejní ceny, do 3 měsíců např. 20% a pokud se věc prodá až později, pak je odměna např. 15%. Poslední interval musí vždy končit hodnotou "Více"        

Texty: lze zadat libovolné texty, které jsou zobrazeny na konci uvedených dokladů                

Podmínky komisní smlouvy: stiskem tlačítka "Upravit podmínky" je vyvolán editor pro úpravu podmínek, které se tisknou na komisní smlouvě.

 

small_login9
Obr. 10
small_login9a
Obr. 10a

(Kliknutím na obrázek zobrazíte plnou velikost)

 

Karta Výkup:

Text: lze zadat libovolný text, který je zobrazen na konci výkupní smlouvy

Podmínky výkupní smlouvy: stiskem tlačítka "Upravit podmínky" je vyvolán editor pro úpravu podmínek, které se tisknou na výkupní smlouvě.

small_login10
Obr. 11

 

 

Karta Zastavárna:

Typ úroku: lze zvolit mezi denním a týdenním a určuje za jaké období je počítán poplatek (úrok)

Zástavní poplatek (úrok) za den/týden platnosti smlouvy: určuje procento poplatku za danné období (den nebo týden), které je klientovi účtováno

Minimální poplatek (úrok) za den/týden platnosti smlouvy: určuje minimální částku, která bude klientovi účtována. V případě, že denní/týdenní částka spočtená na základě procent z předchozího parametru je menší než minimální částka, bude pro výpočet úroku použita tato částka.

Zástavní smlouva je uzavírána na dobu: parametr určuje na jak dlouho je smlouva uzavřena.

Přednastavit úrok ke splatnosti smlouvy: určuje zda je úrok počítán za celou dobu platnosti smlouvy. Pokud chcete uhradit úrok za celou dobu platnosti smlouvy, i když přijde klient splatit půjčku dříve, zaškrtněte tuto volbu. V případě, že počítáte úrok ke dni, kdy klient přjde smlouvu splatit, nechte tuto volbu nezaškrtlou. Touto volbou ovlivňujete, zda se při pořízení platby přednastavuje datum ke dni platby nebo k datumu ukončení smlouvy.

Text: lze zadat libovolný text, který je zobrazen na konci výkupní smlouvy

Podmínky zástavní smlouvy: stiskem tlačítka "Upravit podmínky" je vyvolán editor pro úpravu podmínek, které se tisknou na zástavní smlouvě.

small_login12
Obr. 12

tisk Vydáno: 04.06.2008
Napsal: TTSoftware
Zobrazeno: 3721x Zpět
© 2002 - 2014   TT Software, s.r.o.