Uživatelský účet
DŮLEŽITÁ INFORMACE:
Vývoj programu Antik byl ukončen. Nahrazuje jej moderní a dokonalejší Obchodní systém ContOS, který vychází ze základů Antiku a stává se jeho novou generací. Veškeré informace naleznete na webových stránkách produktu: www.contos.cz
tisk

19. díl - Vrácení neprodaného komisního zboží

Postup při vrácení neprodaného komisního zboží.

Pokud budete vracet objednateli jeho zboží (ukončení smlouvního vztahu, zboží je neprodejné, objednatel si prodej rozmyslel) použijete k tomu tento modul. Vrátit lze pouze zboží, které ještě nebylo prodáno.

Formulář vrácení lze volat 2 způsoby.

1) Z adresáře - v adresáři klientů najděte klienta, kterému bude vracet zboží a stiskněte tlačítko "Vrácení zboží"

2) Z formuláře vrácení - po založení nového záznamu je potřeba vybrat klienta, kterého se vrácení týká.

Výhoda prvního způsobu je v přednastavení údajů klienta.

small_vrac2
Obr. 1

small_vrac1
Obr. 2


 

Po výběru klienta a nastavení potřebných údajů dokladu, můžeme přistoupit k výběru zboží k vrácení.

- Přidat zboží: (obr.3) vyvoláme zboží klienta, které lze vrátit (neprodané komisní zboží ze všech smluv klienta) (obr.4)

- Odebrat zboží: odebere zboží z dokladu, které je opět k dispozici (např. prodej)

- Detail zboží: vyvolá detail vybraného zboží k vrácení

- Detail smlouvy: vyvolá detail smlouvy vybraného zboží k vrácení

small_vrac3
Obr. 3

Z nabízeného zboží k vrácení, lze vybrat vše zboží nebo aktuálně vybraný záznam. (obr. 5)

small_vrac4
Obr. 4

 

small_vrac5
Obr. 5

 

 

V případě, že je na skladě více než 1ks vybraného zboží je zobrazen dialog (obr. 6). Lze tak určit jaké množství je klientovi vraceno.

small_vrac8
Obr. 6

Po vyběru zboží a určení množství je zboží přeneseno do položek dokladu (obr. 7). Pokud byly u zboží evidovány nezhrazené náklady jsou též načteny, karta "Náklady" (obr. 8).

small_vrac6
Obr. 7

small_vrac7
Obr. 8

Náklady je možné v této fázi dodatečně upravit, případně přidat jiné nebo odebrat.(viz. náklady) (obr. 9,10)

small_vrac9
Obr. 9

small_vrac10
Obr. 10

 

Po ukončení okna nákladů, jste dotázáni zda si přejete "Kontrolu nákladů". V případě, že jste měnili nebo vkládali nové náklady, zvolte aNO (obr.12). Nové náklady budou doplněny do seznamu neuhrazených nákladů.

Náklady je možné i odebrat, je však potřeba věnovat pozornost této skutečnosti:

V případě, že provádíte vrácení posledního zboží klientovi a odeberete nějaký náklad z vyúčtování, tak nebudete mít již možnost tento náklad klientovi vyúčtovat. Klient již nemá v tuto chvíli žádné dostupné zboží, ke kterému by se dal náklad přidat a tedy jej vyúčtovat.

 

small_vrac11
Obr. 11

small_vrac12
Obr. 12

small_vrac13
Obr. 13

 

 

Filtrační dialog

small_vrac14
Obr. 14

Tiskové sestavy

Dostupné tiskové sestavy + náhled dokladu o vrácení zboží

small_vrac15
Obr. 15

small_vrac16a
Obr. 16

Doklad o vrácení zboží se tiskne automaticky jako dvě kopie o velikosti a5 na stránku a4.

tisk Vydáno: 14.07.2008
Napsal: TTSoftware
Zobrazeno: 4452x Zpět
© 2002 - 2014   TT Software, s.r.o.