Uživatelský účet
DŮLEŽITÁ INFORMACE:
Vývoj programu Antik byl ukončen. Nahrazuje jej moderní a dokonalejší Obchodní systém ContOS, který vychází ze základů Antiku a stává se jeho novou generací. Veškeré informace naleznete na webových stránkách produktu: www.contos.cz
tisk

22. díl - Správa dat

Zálohování a obnova dat. Údržba databáze.

Správa dat zahrnuje tři základní oblasti:

1) Zálohování dat

2) Obnova dat

3) Správa SQL Serveru

K těmto úkolům slouží program SQLManager, který se spouští z nabídky Start ze skupiny Antik2008. SQLManager Vás provede krok za krokem jednotlivými úkoly, které souvisejí se správou dat.

Zálohování dat

Zálohování vytvoří kompletní zálohu dat všech evidovaných firem.

Zálohování provádějte tak často jak je to jen možné a médium se zálohou ukládejte vždy na bezpečné místo. Jen tak zajistíte, že v případě jakýchkoli problémů budete mít k dispozici aktuální a správná data.

Upozornění: záloha neobsahuje tiskové sestavy a případné obrázky předmětů z úložiště obrázků. Tyto soubory je třeba zálohovat zvlášť!

Nelze zálohovat vzdálený SQL Server (tzn. při práci v síti se musí záloha provést z toho počítače, na kterém SQL Server běží.

Záložní soubor je potom možné například vypálit na CD nebo DVD.

Umístění (složku) zálohy si program pamatuje, tzn. že při příštím zálohování již tuto složku automaticky přednastaví.

Postup zálohování:

Spustíme SQL Manager a vybereme databázi, kterou budeme zálohovat.

Po instalaci je již přednastavena výchozí (a jediná) databáze, je tedy možno ponechat nastavení tak, jak je a pokračovat stiskem tlačítka Další k výběru úlohy.

small_spr1
Výběr databáze

Zde stiskneme tlačítko Zálohování databáze:

small_spr3
Výběr operace

Vybereme složku, do které byde vytvořena záloha. Tuto složku si program pamatuje a při příští záloze jí rovnou nabídne. Každá záloha je číslována pořadovým číslem, nehrozí tedy přepsání  zálohy v téže složce.

small_spr4
Výběr složky pro zálohování

Před spuštěním zálohy se zobrazí souhrnné údaje o záložním souboru.

small_spr5
Informace před začátkem zálohování

Během zálohování je zobrazován průběh operace. Po dokončení je zobrazen informační dialog. Pak je možno SQL Manager ukončit.

small_spr6
Průběh zálohování

Obnova dat

Obnova dat se provádí v případě, kdy dojde k nějakému výpadku systému, anebo když se potřebujeme vrátit do stavu, který máme uložen v konkrétním záložním souboru. Obnova dat provede nahrazení stávajících dat v Antiku daty obsaženými v záložním souboru. Obnovena jsou všechna data všech firem.

Postup obnovy dat:

Spustíme SQL Manager a vybereme databázi, kterou budeme obnovovat.

Po instalaci je již přednastavena výchozí (a jediná) databáze, je tedy možno ponechat nastavení tak, jak je a pokračovat stiskem tlačítka Další k výběru úlohy.

small_spr1
Výběr databáze

Zde stiskneme tlačítko Obnova dat ze zálohy:

small_spr3
Výběr operace

Proces obnovy dat začíná krokem, ve kterém se vybere umístění a jméno souboru se zálohou. Je možno vybrat i soubor umístěný na CD či v síťové složce. V seznamu záložních souboru jsou zobrazeny ty, které jsou v zadaném umístení nalezeny. Údaj datum a čas slouží k rozpoznání, kdy byla záloha provedena.

small_spr7
Výběr záložního souboru

Obnovu dat spustíme stiskem tlačítka Obnovit data. Původní data v databázi budou nevratně přepsána.

small_spr10
Obnova data - shrnutí

Během procesu obnovy je indikován jeho průběh, který probíhá podobně jako u zálohování ve dvou fázích: dekomprimování zálohy a vlastní obnově dat na SQL Server.

Délka trvání závisí na více faktorech: velikosti databáze, výkonu počítače, rychlosti sítě atd. a může se pohybovat od několika vteřin až po desítky minut.

small_spr11
Průběh obnovy dat

Během obnovy dat nesmí s aplikací Antik pracovat žádný uživatel. Po dokončení obnovy dat je možno SQL Manager ukončit a začít pracovat s Antikem.

Správa SQL Serveru

Tato část SQL Manageru slouží k provádění základních operací s vybranou databází. Na úvodní obrazovce lze ovládat vybraný databázový server - jeho zastavení popř. spuštění. Lze otestovat připojení k databázi pomocí tlačítka Test spojení.

small_spr1
Výběr databáze

Údaje na detailu připojení mohou měnit pouze zkušení uživatelé. Krom jiného tam lze nastavit určenou databázi jako výchozí. Aplikace Antik se vždy připojuje k výchozí databázi.

small_spr2
Detail připojení k databázi

Další operace s databází lze provádět po stisku tlačítka Správa SQL Serveru.

small_spr3
Výběr operace

Zkontrolovat a opravit databázi - k docílení optimálního výkonu databáze a její spolehlivosti je vhodné tuto operaci pravidelně provádět. Zpravidla dojde ke změnšení objemu databázového souboru a tím k úspoře místa na pevném disku počítače. Tato operace nemá za následek změny v datech.

Odpojit databázi - aby mohl být databázový soubor používán, musí být k SQL Serveru připojen. Připojení databáze k SQL Serveru se provádí automaticky při spuštění aplikace. Zde je možno databázový soubor naopak odpojit. Určeno pro zkušené uživatele

small_spr8
Údržba databáze
small_spr9
Průběh údržby databáze
tisk Vydáno: 17.07.2008
Napsal: TTSoftware
Zobrazeno: 4149x Zpět
© 2002 - 2014   TT Software, s.r.o.