Uživatelský účet
DŮLEŽITÁ INFORMACE:
Vývoj programu Antik byl ukončen. Nahrazuje jej moderní a dokonalejší Obchodní systém ContOS, který vychází ze základů Antiku a stává se jeho novou generací. Veškeré informace naleznete na webových stránkách produktu: www.contos.cz
tisk

16. díl - Prodej zboží

Jak prodávat zboží, účtenka, daňový doklad.

Prodej zboží se vyvolá stiskem tlčítka v panelu Rychlých voleb, popř. přes menu Sklad a prodej / Prodej zboží. Zobrazí se seznam prodejních dokladů.

 

small_prodej1
Seznam prodejních dokladů


Nový prodejní doklad (prodejku) založíme stiskem tlačítka Nový záznam nebo klávesové zkratky CTRL+N na seznamu dokladů. Poté se ihned zobrazí seznam zboží k prodeji, ve kterém lze požadované zboží rychle najít podobně jako na seznamu zboží.

small_prodej4
Seznam zboží k prodeji

 

Přímo na seznamu lze vyvolat okno s detailními údaji o zboží, okno s cenami zboží (které lze měnit) a kompletní fotodokumentaci ke zboží.

 

small_prodej7
Výběr zboží k prodeji - menu

 

Prodávané zboží se do prodejky uloží poklepáním myší, nebo stiskem klávesy Enter nebo tlačítkem Vybrat. Před vlastním uložením do prodejky se zobrazí dialog, kde se zadá počet prodávaných kusů. Na něm je též vidět aktuální prodejní cena, kterou lze editovat a umožnit tak prodej za jinou, než stanovenou prodejní cenu (např. poskytnete slevu). Taktéž je zobrazen popis zboží a minimální prodejní cena.

Lze prodat i větší množství, než je evidováno skladem. Na tuto skutečnost však program upozorní. Po stisku tlčítka Ok nebo klávesy Enter dojde k vložení prodávaného zboží do prodejky a lze pokračovat vložením další položky (seznam zboží zůstává na obrazovce) anebo seznam klávesou Esc popř. tlačítkem Zavřít ukončit a vrátit se zpět na detail prodejního dokladu.

Množství k prodeji

Množství k prodeji

 

Na prodejce lze určit způsob platby za zboží. U hotovostních způsobů je automaticky generován příjmový pokladní doklad do pokladny, který lze po uložení prodejky také zobrazit (a popř. vytisknout). Je rovněž možno zadat údaje o zákazníkovi (odběrateli) pro účely vystavení daňového dokladu (faktury). Zadání se provedede stiskem tlačítka se šipkou v kolonce Číslo klienta. Poté se pokračuje v okně adresář klientů.

small_prodej2
Detail prodejního dokladu

 

Položky prodejky lze libovolně upravovat pomocí níže uvedených voleb:

 

small_prodej3
Volby u položek prodejky

 

small_prodej8
Daňový doklad s rekapitulací DPH


tisk Vydáno: 11.07.2008
Napsal: TTSoftware
Zobrazeno: 4851x Zpět
© 2002 - 2014   TT Software, s.r.o.