Uživatelský účet
DŮLEŽITÁ INFORMACE:
Vývoj programu Antik byl ukončen. Nahrazuje jej moderní a dokonalejší Obchodní systém ContOS, který vychází ze základů Antiku a stává se jeho novou generací. Veškeré informace naleznete na webových stránkách produktu: www.contos.cz
tisk

24. díl - Operace se zástavní smlouvou

Přijmout platbu

Evidence přijatých plateb od klienta. Každou platbu, úhradu celého dluhu nebo jenom částečnou platbu pořídíte přes tuto volbu. Vyplňují se tyto údaje:

 

Datum platby - datum kdy je platba pořizena

Datum úroku - přednastaví se datum ke kterému je počítán úrok. V případě, že umožnujete klientovi splatit půjčku dříve než je dohodnuto ve smlouvě a nepočítáte úrok za celou dobu trvání smlouvy měl by být vyplněn datum stejný jako je datum platby. Pokud chcete po klientovi zaplatit úrok za celou dobu platnosti smlouvy, i když je třeba ještě týden před splatností, nastavte datum na datum ukončení smlouvy. Tím dojde k vypočítání úroku za celou dobu platnosti smlouvy. Samozřejmě je možné si zvolit libovolný datum, ke kterému se úrok spočte.

Přijatá částka - zadejte částku, kterou od klienta přijímáte

Způsob platby - zadejte jakým způsobem klient částku hradí (většinou asi hotově)

Pokladna - zadejte pokladnu na kterou je částka přijata. Tato volba se vyplňuje jenom za předpokladu, že je vybrán hotovostní způsob platby

Příjmový doklad - tento údaj se vyplní automaticky po uložení platby. Pokud je platba přijata v hotovosti, vznikne pokladní doklad a v tomto poli se zobrazí číslo pokladního dokladu. Při stisku tlačítka se 3 tečkami se zobrazí detail tohoto dokladu.

Poznámka - libovolný text pro Vaši potřebu

Pokud klient hradí celý dluh a dochází i k vrácení zastaveného zboží stačí u toho zboží vyplnit datum do pole "Vráceno dne". V případě, že se jedná třeba o částečnou splátku a zboží zůstává stále zastaveno, není potřeba tento datum vyplňovat.

 

small_zashist1
Obr. 1


Prodloužit smlouvu.

Touto volbou máte možnost klientovi prodloužit splatnost smlouvy

 

Datum prodloužení - datum kdy došlo k prodloužení splatnosti smlouvy

Prodlouženo do - zadejte nové datum splatnosti smlouvy.

Poplatek za prodloužení - zadejte částku, kterou si účtuje za prodloužení. Nejedná se o částku, kterou po klientovi chcete (např. úhrada úroků), ale další dluh, který klientovi vznikne. Jedna se např. o paušání poplatek za prodloužení v hodnotě 50,- kč. Pokud si žádný poplatek za prodloužení neúčtuje, pole nevyplňujte.

Přijatá částka - zde zadejte částku, kterou přijímáte od klienta (např. úroky nebo již zmíněný poplatek za prodloužení). Není nutné vyplňovat žádnou částku, pokud klientovi smlouvu pouze prodlužujete a žádnou úhradu po něm nechcete.

Vedle tohoto pole je tlačítko "Spočti dluh mimo půjčky" pomocí kterého se spočte kolik Vám klient dluží nad rámec půčky. Jedná se tedy o úroky,  ostatní náklady a případně i částku, kterou si chcete účtovat za toto prodloužení. Spočtená hodnota se Vám přednastaví do pole "přijatá částka",ale je pouze na Vás jakou skutečnou částku od klienta převezmete.

Způsob platby - zadejte jakým způsobem klient částku hradí (většinou asi hotově)

Pokladna - zadejte pokladnu na kterou je částka přijata. Tato volba se vyplňuje jenom za předpokladu, že je vybrán hotovostní způsob platby

Příjmový doklad - tento údaj se vyplní automaticky po uložení prodloužení. Pokud je částka přijata v hotovosti, vznikne pokladní doklad a v tomto poli se zobrazí číslo pokladního dokladu. Při stisku tlačítka se 3 tečkami se zobrazí detail tohoto dokladu.

Poznámka - libovolný text pro Vaši potřebu

small_zashist2
Obr. 2


Navýšit půjčku

Pro navýšení částky zástavní smlouvy použijte tuto volbu.

 

Datum navýšení - datum kdy došlo k navýšení částky smlouvy

Navýšení o částku - do tohoto pole zadejte částku, o kterou klientovi navyšujete půjčku

Poplatek za navýšení - zadejte částku, kterou si účtuje za navýšení. Nejedná se o částku, kterou po klientovi chcete (např. úhrada úroků), ale další dluh, který klientovi vznikne. Jedna se např. o paušání poplatek za navýšení v hodnotě 50,- kč. Pokud si žádný poplatek za navýšení neúčtuje, pole nevyplňujte.

Způsob vyplacení - zadejte jakým způsobem klientovi částku vyplácíte (většinou asi hotově)

Pokladna - zadejte pokladnu ze které se částka vydává. Tato volba se vyplňuje jenom za předpokladu, že je vybrán hotovostní způsob vyplacení

Výdajový doklad - tento údaj se vyplní automaticky po uložení navýšení. Pokud je částka vydána v hotovosti, vznikne pokladní doklad a v tomto poli se zobrazí číslo výdajového pokladního dokladu

Přijatá částka - zde zadejte částku, kterou přijímáte od klienta (např. úroky nebo již zmíněný poplatek za navýšení). Není nutné vyplňovat žádnou částku, pokud klientovi smlouvu pouze navyšujete a žádnou další úhradu po něm nechcete.

Vedle tohoto pole je tlačítko "Spočti dluh mimo půjčky" pomocí kterého se spočte kolik Vám klient dluží nad rámec půčky. Jedná se tedy o úroky,  ostatní náklady a případně i částku, kterou si chcete účtovat za toto navýšení. Spočtená hodnota se Vám přednastaví do pole "přijatá částka",ale je pouze na Vás jakou skutečnou částku od klienta převezmete.

Poznámka - libovolný text pro Vaši potřebu

small_zashist3
Obr. 3


Přidat náklad

Tato volba slouží k zadání dodatečných nákladů k zástavní smlouvě. Může se např. jednat o skladné nebo poplatek za prohlídku zboží atd. Poplatky si můžete založit dle vlastní potřeby.

Datum nákladu - datum kdy došlo k nákladu

Typ nákladu - výběr typu z číselníku typu nákladů

Částka nákladu - hodnota nákladu o kterou je zvýšen kliento dluh

Přijatá částka - zde zadejte částku, kterou přijímáte od klienta.

Způsob platby - zadejte jakým způsobem klient částku hradí (většinou asi hotově)

Pokladna - zadejte pokladnu na kterou je částka přijata. Tato volba se vyplňuje jenom za předpokladu, že je vybrán hotovostní způsob platby

Příjmový doklad - tento údaj se vyplní automaticky po uložení nákladu. Pokud je částka přijata v hotovosti, vznikne pokladní doklad a v tomto poli se zobrazí číslo pokladního dokladu. Při stisku tlačítka se 3 tečkami se zobrazí detail tohoto dokladu.

Poznámka - libovolný text pro Vaši potřebu

small_zashist4
Obr. 4


tisk Vydáno: 03.03.2009
Napsal: TTSoftware
Zobrazeno: 3515x Zpět
© 2002 - 2014   TT Software, s.r.o.