Uživatelský účet
DŮLEŽITÁ INFORMACE:
Vývoj programu Antik byl ukončen. Nahrazuje jej moderní a dokonalejší Obchodní systém ContOS, který vychází ze základů Antiku a stává se jeho novou generací. Veškeré informace naleznete na webových stránkách produktu: www.contos.cz
tisk

Hlavní novinky ve verzi 2008.7.109.5

Většina novinek v tomto vydání se týká zastavárny. Zaměřili jsme se na zvýšení kontrol údajů při práci se smlouvou, abychom v co nejvyšší míře zabránili chybným vstupům. Nové funkce ale přibyly i do pokladny, výkupu a skladu.

Zastavárna

Při likvidaci zástavy na sklad je kontrolována rozepsaná částka za jednotlivé položky oproti výši půjčky. Pokud je kupní cena položek na rozepisovaném skladovém dokladu odlišná od výše půjčky na tuto zástavu, pak je na to uživatel upozorněn.

Termín „uzavření zástavní smlouvy“ změněn na „ukončení zástavní smlouvy“ (seznam zástavních smluv), protože lépe vystihuje podstatu funkce.

Při ukládání ZS je kontrolováno, zda částka úroku a výše půjčky nepřesahují mez, stanovenou v parametrech aplikace. Pokud ano, je na to uživatel upozorněn.

Při prodlužování ZS se automaticky přednastavuje částka úroku k úhradě, není nutno mačkat tlačítko pro výpočet.

Ostatní náklady: automaticky se přednastavuje částka nákladu do pole „přijatá částka“.

Zastavárna-prodloužení: automaticky se přednastavuje částka úroku k úhradě.

V průvodci likvidací ZS je jako výchozí volba přednastaveno „na sklad“ - stačí jen odklepnout enter.

Možnost nastavit minimální počet dní, za které je nutno vždy zaplatit úrok.

V parametrech lze nastavit možnost počítání úroků až od následujícího dne po dni založení smlouvy.

Aktualizace sestav zástavních smluv.

Výkup

Při pořizování položky na výkupní smlouvě je možno rovnou zadat i prodejní cenu, včetně data uvedení do prodeje. Pokud tento údaj víte již během pořizování smlouvy, pak se již k položce nemusíte dodatečně vracet.

Sklad

Při ukládání skladové příjemky je vyžadováno potvrzení, zda automaticky vytvářet i příjmový pokladní doklad. Předejde se tak situaci, kdy omylem dojde k vytvoření pokladního dokladu v případě, kdy není potřeba příjmový doklad generovat.

Pokladna

Nová funkce, při kontrole stavu pokladny lze automaticky vygenerovat pokladní doklad, kterým se upravuje zůstatek pokladny. Nasazení konkrétního stavu pokladny je i s vygenerováním odpovídajícího pokladního dokladu otázkou pár kliknutí. Tuto funkci najdete v hlavním menu aplikace v sekci Pokladna/Stav pokladny.

Parametry aplikace

V souvislosti s výše uvedenými novými funkcemi v zastavárně přibyly i nové parametry, které najdete na kartě Zastavárna.

small_antik-parametry7.jpg
Parametry aplikace - zastavárna

Ostatní

Aktualizace sestav Inventurní soupis zboží, nabídkový list, komisní a výkupní smlouva.

SQL Manager, zálohování – vylepšení ovladatelnosti.

Průběžná oprava drobných chyb.


Neváhejte a stáhněte si START verzi Antik 2008, bezplatně si jí aktivujte a vyzkoušejte si všechny možnosti, které program nabízí. Aplikace je ve verzi START plně použitelná, všechny funkce jsou dostupné. V případě, že se po vyčerpání přednastavených limitů rozhodnete pro pokračování s placenou verzí, můžete plynule pokračovat s již zadanými daty.

Budeme rádi, pokud se s námi rozdělíte o Váš názor na program, popř. o Vaše postřehy či náměty na vylepšení a nové funkce!

tisk Vydáno: 17.06.2010
Napsal: TT Software
Zobrazeno: 3087x Zpět
© 2002 - 2014   TT Software, s.r.o.