Uživatelský účet
DŮLEŽITÁ INFORMACE:
Vývoj programu Antik byl ukončen. Nahrazuje jej moderní a dokonalejší Obchodní systém ContOS, který vychází ze základů Antiku a stává se jeho novou generací. Veškeré informace naleznete na webových stránkách produktu: www.contos.cz
tisk

Hlavní novinky ve verzi 2008.7.108.4

Kontrola na neplatné doklady, IMEI a náhled do evidence odcizených památek a děl

Vyhledávání v databázích

V minulých verzích Antiku jsme umožnili přímo z programu přistupovat do registru zablokovaných mobilních telefonů. Nově jsme do této verze přidali kontrolu osobního dokladu klienta v databázi neplatných, popř. odcizených dokladů a cestovních pasů. Kontrola probíhá diskrétně po zadání čísla dokladu na kartě klienta a stisku tlačítka. V případě pozitivního nálezu je možno zobrazit stránku s vyhledáváním v databázi na webu a získat i podrobnější údaje.

V prosinci roku 2009 byl spuštěn webový portál PSEUD (Portál systému evidence uměleckých děl) sloužící k publikaci zveřejněných záznamů z evidence odcizených a nalezených předmětů kulturní hodnoty evidovaných PČR pro státní organizace a veřejnost. Odkaz na vyhledávací formulář tohoto systému jsme doplnili také do Antiku.

Všechny tyto funkce naleznete v hlavním menu aplikace v sekci Servis, v případě IMEI a osobních dokladů jsou funkce integrovány přímo na detailu klienta nebo zboží, tak aby byly po ruce. Připomínáme, že tyto funkce jsou dostupné pouze pokud je počítač s programem připojen k Internetu.

Další vylepšení

Datum splatnosti doplněno i do detailu prodejky (např. při bezhotovostní platbě).

Při zadávání položek na skladové příjemce se provádějí testy podobě jako je tomu u výkupu, tzn. zobrazí se varování o chybějící prodejní ceně, když je vyplněno datum uvedení do prodeje a další, aby se zabránilo nechtěným chybám při pořizování.

Byla provedena pravidelná revize a aktualizace celé nápovědy.

Průběžná oprava drobných chyb.


Neváhejte a stáhněte si START verzi Antik 2008, bezplatně si jí aktivujte a vyzkoušejte si všechny možnosti, které program nabízí. Aplikace je ve verzi START plně použitelná, všechny funkce jsou dostupné. V případě, že se po vyčerpání přednastavených limitů rozhodnete pro pokračování s placenou verzí, můžete plynule pokračovat s již zadanými daty.

Budeme rádi, pokud se s námi rozdělíte o Váš názor na program, popř. o Vaše postřehy či náměty na vylepšení a nové funkce!

tisk Vydáno: 22.03.2010
Napsal: TT Software
Zobrazeno: 3642x Zpět
© 2002 - 2014   TT Software, s.r.o.