Uživatelský účet
DŮLEŽITÁ INFORMACE:
Vývoj programu Antik byl ukončen. Nahrazuje jej moderní a dokonalejší Obchodní systém ContOS, který vychází ze základů Antiku a stává se jeho novou generací. Veškeré informace naleznete na webových stránkách produktu: www.contos.cz
tisk

Hlavní novinky ve verzi 2008.6.106.2

Verze 2008.6 přichází se spoustou nových funkcí a zdokonalení. Mezi ty největší patří zejména nově zpracované číselné řady, možnost nastavit uživatelská oprávnění pro přístup do firem a pokladen, zjednodušené pořizování výkupních smluv a v neposlední řadě je možno Antik používat v anglické verzi!

Do seznamů zboží přibyly přednastavené filtry Nedoceněné zboží a Zboží neuvedené do prodeje, pomocí kterých lze snadno odfiltrovat zboží s nulovou prodejní cenou nebo zboží, které je sice na skladu, ale nenabízí se v prodeji.

V modulu Zastavárna přibyla možnost zaokrouhlovat celkovou výši dluhu. Způsob zaokrouhlení lze nastavit v parametrech aplikace.

Pojďme se na ty nejdůležitější změny podívat nyní podrobněji.

Číselné řady

Vylepšili jsme práci s číselnými řadami. V minulosti bylo možno používat pro číslování dokladů pouze jedinou číselnou řadu. Nyní je možnost ke všem dokladům vytvářet libovolný počet číselných řad. Toto je výhodné zejména v případě, že např. více uživatelů pořizuje smlouvy a potřebuje tyto smlouvy odlišit číslem - každý uživatel nyní může mít svou vlastní číselnou řadu.

Další novinkou je, že pro číselnou řadu lze definovat datum, od kterého platí (platnost od), tzn. že např. od nového roku se automaticky použije nová číselná řada, třeba s jiným prefixem.

Nově lze také určit počet míst číselné části. Čísla dokladů, kterých v rámci období nebývá mnoho, lze nyní "zkrátit" na vyhovující délku.

Zde je seznam dokumentů (záleží na používané agendě), pro které lze používat vlastní číselnou řadu:

 • Adresář klientů
 • Komise - smlouva
 • Komise - zboží
 • Komise - vyplacení
 • Komise - vrácení
 • Výkup - smlouva
 • Výkup - zboží
 • Zastavárna - smlouva
 • Zastavárna - zboží
 • Daňový doklad (účtenka)
 • Pokladna - příjmový doklad
 • Pokladna - výdejový doklad
 • Skladové doklady - příjemky
 • Skladové doklady - výdejky
 • Skladové doklady - zboží

Číselné řady se definují v číselníku Číselné řady:

small_cis_rady
Číselné řady

Formát číselné řady lze nastavit podle potřeby na detailu.

small_cis_rady_detail
Definice parametrů číselné řady

Takto nadefinované řady lze pak velmi jednoduše použít při vytváření konkrétného dokladu (smlouvy). V poli s číslem dokladu lze kliknout na výklopný seznam (tlačítko se šipkou) a dojde k otevření seznamu, ze kterého lze vybrat požadovanou číselnou řadu. Při vytváření nového dokladu se přednabízí naposledy užitá číselná řada.

Číselné řady pro automaticky generované pokladní doklady

Při založení výkupní nebo zástavní smlouvy, při vyplácení nároku v komisi apod. je automaticky generován příslušný příjmový, či výdajový pokladní doklad. I pro tyto doklady lze použít vlastní číselnou řadu. V číselníku pokladen lze na detailu pokladny vybrat číselnou řadu jak pro výdajový, tak pro příjmový pokladní doklad. Tato číselná řada je poté použita pro generování dokladů za vybranou pokladnu.

small_cis_pokl
Nastavení číselné řady pro automaticky generované pokladní doklady

Stávajících uživatelů se tato změna nijak nedotkne, "staré" číselné řady jsou automaticky převedeny na nový formát při updatu aplikace. Veškeré hodnoty jsou tak zachovány a lze plynule pokračovat. Přesto doporučujeme kontrolu nových číselných řad, kde lze přinejmenším optimalizovat délku číselné části a zkrátit tak někdy zbytečně dlouhá čísla u dokladů, kterých není tak velký počet.

Uživatelská oprávnění pro přístup do firem a pokladen

Pro každého uživatele Antiku lze nastavit firmy a pokladny, do kterých má povolen přístup. Uživatel se tak může přihlásit pouze do firem, které má od správce aplikace povoleny. Podobný princip platí i u pokladen. Pokladny, které nejsou povoleny, se uživateli nikde nenabízejí a není možné do nich ani účtovat.

Uživatel, který má opravnéní správce aplikace, má automaticky dostupné všechny firmy i pokladny.

U každého uživatele aplikace, který není Správce, doporučujeme prověřit, zda má přístup do požadovaných firem a pokladen.

Přístup se nastavuje ve Správě uživatelů, na příslušných kartách:

small_prava_firmy
Přístup do firem

small_prava_pokl
Přístup do pokladen

Zjednodušené pořizování výkupních smluv

Při pořizování výkupních smluv jsou v této verzi dvě zásadní novinky:

1) Z průvodce bylo odstraněno zadávání prodejní ceny. Tento údaj byl na tomto místě vyhodnocen jako nadbytečný - při pořizování kupní smlouvy je ve většině případů zadávání PC předčasné. Díky tomu se podařilo pořízení položky zkrátit na jediný krok, čímž se celý proces zrychlil a zpřehlednil. Vykoupené polžky lze poté v seznamu zboží vyfiltrovat podle filtru "Zboží neuvedené do prodeje" a poté doplnit prodejní ceny a nastavit datum uvedení do prodeje. Došlo tedy k zřetelnému oddělení procesu výkupu zboží a pak jeho docenění a uvedení do prodeje. Prodejní cenu je nově možno zadat také přímo v detailu výkupní smlouvy na dané položce.

Zboží, které není uvedeno do prodeje (tzn. datum uvedení do prodeje je buďto nevyplněné nebo je vyšší než aktuální) se nenabízí v modulu Prodej zboží, tzn. nelze jej prodat!

2) Kupní cena je nyní nově uváděna za měrnou jednotku! V rámci sjednocení pořizování a významu jednotlivých údajů, je kupní cena pořizována jako cena za měrnou jednotku. V minulosti se zadávala kupní cena za všechny jednotky dohromady a vedle se vždy zobrazoval přepočet na MJ. Toto ale nebylo vždy zcela srozumitelné a docházelo k omylům při zápisu cen. Na základě toho je také zobrazována celková cena za všechny MJ.

V souvislosti s touto úpravou došlo ke změnách na tiskových sestavách, kterých se toto dotklo: Výkupní smlouva, Skladová příjmenka/výdejka a opisy těchto dokladů.

Stávající uživatelé nemusí provádět žádné přepočty, vše je automaticky převedeno během updatu aplikace.

small_vykup10
Pořizování položky výkupní smlouvy


Jazyková verze Antiku

Verze 2008.6 přichází s možností přepínat jazyk aplikace. V současnosti je k dispozici čeština a angličtina. Přepnutí jazykové mutace se provádí na přihlašovacím dialogu stisknutím příslušné vlaječky v levém horním rohu. Po opětovném spuštění se aplikace spustí v příslušné jazykové verzi.

small_login13
Změna jazyka

Číselník měn a jejich kurzů

V souvislosti s přípravami na uvedení již avizovaného modulu Kasa, který bude nahrazovat současný modul Prodej, se v této verzi objevil nový číselník Měny. Umožňuje evidovat jednotlivé měny a jejich kurzy. Díky tomu bude možno v Kase pracovat s libovolnou měnou.

small_cis_meny
Měny a kurzy

Neváhejte a stáhněte si START verzi Antik 2008, bezplatně si jí aktivujte a vyzkoušejte si všechny možnosti, které program nabízí! Aplikace je ve verzi START plně použitelná, všechny funkce jsou dostupné. V případě, že se po vyčerpání přednastavených limitů rozhodnete pro pokračování s placenou verzí, můžete plynule pokračovat s již zadanými daty.

Budeme rádi, pokud se s námi rozdělíte o Váš názor na program, popř. o Vaše postřehy či náměty na vylepšení a nové funkce!

tisk Vydáno: 03.08.2009
Napsal: TT Software
Zobrazeno: 3783x Zpět
© 2002 - 2014   TT Software, s.r.o.