Uživatelský účet
DŮLEŽITÁ INFORMACE:
Vývoj programu Antik byl ukončen. Nahrazuje jej moderní a dokonalejší Obchodní systém ContOS, který vychází ze základů Antiku a stává se jeho novou generací. Veškeré informace naleznete na webových stránkách produktu: www.contos.cz
tisk

3. díl - Popis hlavního okna a ovládání aplikace

Rozvržení hlavního okna a základní ovládání aplikace.

Hlavní okno aplikace

small_ovl1
Hlavní okno aplikace


Popis hlavního menu

 

Menu Společné

Adresář klientů - evidence klientů, dodavatelů a odběratelů

Připomínky - přehled připomínek

Konec aplikace - ukončení práce s aplikací

 

small_menu1
Menu Společné


Menu Komise

Komisní smlouvy - evidence a pořizování komisních smluv

Komisní zboží - evidence komisního zboží

Vyplacení zboží - přehled a evidence dokladů o vyplacení prodaného komisního zboží

Vrácení zboží - přehled a evidence dokladů o vrácení neprodaného komisního zboží

Náklady na zboží - přehled a evidence nákladů na jednotlivé zboží (opravy, skladné atd...)

small_menu2
Menu Komise


Menu Sklad a prodej

Skladové doklady - evidence a pořizování skladových dokladů

Zboží skladem - evidence zboží na skladě

Prodej zboží - přehled a evidence prodejních dokladů, tisk účtenek

 

small_menu4
Menu Sklad a prodej


Menu Pokladna

Pokladní doklady - přehled a evidence příjmových a výdajových pokladních dokladů

Číselník pokladen - seznam používaných pokladen

small_menu4a
Menu Pokladna


Menu Číselníky

Nomenklatury - seznam druhů (kategorií) zboží

Měrné jednotky - seznam měrných jednotek

Provozovny - seznam prodejen

PSČ - seznam PSČ

Služby a náklady - seznam typů služeb a nákladů, které se používají při evidování Nákladů na zboží

Způsoby platby - seznam druhů používaných plateb

small_menu5
Menu číselníky


Menu Nastavení

Správa uživatelů - evidence uživatelů aplikace, změna hesla, nastavení přístupových práv

Správce sestav - seznam všech tiskových sestav aplikace, nastavení přístupu uživatelů k sestavám

Parametry aplikace - nastavení parametrů celého programu

small_menu6
Menu Nastavení


Menu O Aplikaci

Registrace aplikace - získání registračního kódu a zadání aktivačního klíče aplikace

Aktualizace programu - z internetu zjistí, zda je k dispozici nová verze aplikace a umožní její stažení

Antik 2008 - nápověda - vyvolání nápovědy k aplikaci

O Aplikaci Antik 2008 - informace o používané verzi, systémové údaje aplikace

 

 

small_menu7
Menu O Aplikaci


Základní ovládání aplikace

Každý formulář (klienti, smlouvy, prodej atd.) má stejné základní ovládací prvky.

small_menu8
Menu formuláře


btNovy

Nový (CTRL+N)

založení nového záznamu (klienta, smlouvy, dokladu)

btDetail

Detail (CTRL+E)

zobrazení podrobností záznamu, které lze editovat. Při založení nového záznamu se zobrazí tentýž detail.

btDel

Smazat (CTRL+D)

odstraní daný záznam

btObnovit

Obnovit (CTRL+R)

Znovu načte záznamy z databáze (vhodné např. při práci v síti)

btTisk

Tisk (CTRL+P)

Vyvolá tiskový dialog

btHledat

Hledat (CTRL+H)

Hledání v seznamu dle vybraného sloupce (obr. Hledání v seznamu)

btFiltr

Filtr (CTRL+F)

Filtrační dialog. Zobrazení záznamů vyhovujících dané podmínce.

btHelp

Nápověda (F1)

Vyvolá nápovědu k danému tématu

btHist

Historie (F11)

Zobrazí historii dokladů, které se vztahují k dané položce (přístupné v některých formulářích, např. Klienti, Smlouvy, Prodej...)


Hledání a třídění v seznamu

Na každém seznamu je možno zobrazit stiskem CTRL+H nebo přes pravé tlačítko vyvolat dialog pro vyhledávání ve vybraném sloupci. Vyhledávání probíhá již při psaní počátečních písmen.

Hledání v 
seznamu

Hledání v seznamu

Kliknete-li na záhlaví sloupce, dojde k setřídění záznamů podle vybraného sloupce. Stisknete-li záhlaví sloupce ještě jednou, dojde naopak k sestupnému setřídění. Podržíte-li současně klávesu CTRL, můžete postupně kliknout na více sloupců, dle kterých je provedeno setřídění. Lze tedy třídit podle více kritérií.

Setřídění
seznamu

Setřídění seznamu

TIP: V Adresáři budete potřebovat najít klienty s příjmením Novák. Klepněte na záhlaví sloupce "Příjmení" v seznamu, čímž dojde k seřazení podle abecedy (seřazení indikuje šipka za jménem sloupce). Poté stiskem CTRL+H se vyvolá vyhledávací dialog. Je-li nalezen vyhovující záznam, je na něj ihned přesunut kurzor.

Výběr sloupců v seznamu

 

Ve výchozím nastavení jsou zobrazovány pouze nejčastěji využívané sloupce. Existuje však možnost si tento výběr upravit podle potřeby. Lze měnit pořadí sloupců přetažením za záhlaví, rovněž jejich šířku. Výběr sloupců se provádí tak, že pravým tlačítkem na seznamu vyvoláme menu (obr. 1) a stiskem volby Výběr sloupců se objeví dialog s výběrem sloupců (obr. 2). V tomto dialogu je pak možno zaškrtnutím nebo odškrtnutím zvolit požadované sloupce.

(obr. 1)

(obr. 1)

(obr. 2)

(obr. 2)

Toto nastavení je automaticky uloženo a je načteno při příštím spuštění formuláře. Každý uživatel má tak možnost přizpůsobit si vzhled seznamu podle svých potřeb.

tisk Vydáno: 05.06.2008
Napsal: TTSoftware
Zobrazeno: 3646x Zpět
© 2002 - 2014   TT Software, s.r.o.