Uživatelský účet
DŮLEŽITÁ INFORMACE:
Vývoj programu Antik byl ukončen. Nahrazuje jej moderní a dokonalejší Obchodní systém ContOS, který vychází ze základů Antiku a stává se jeho novou generací. Veškeré informace naleznete na webových stránkách produktu: www.contos.cz
tisk

8. díl - Komisní smlouva

Pořizování komisní smlouvy.

Založení smlouvy

Komisní smlouvu lze pořídit dvěma způsoby: samostatně nebo rovnou z adresáře. Pořizování přímo z adresáře klientů je praktičtější, zpravidla nejprve vyhledáte, zda již konkrétní klient v adresáři existuje a pokud tam není, tak jej nově zadáte a teprve potom pokračujete k sepsání smlouvy.

small_komise1
Seznam komisních smluv
small_komise10
Komisní smlouva - Sestava

Pořizujete-li novou smlouvu přímo z adresáře, pak jsou již údaje o klientovi automaticky do nové smlouvy doplněny. Pokud zadáváte smlouvu samostatně, pak při zadávání klienta můžete využít vyhledávací funkci přímo v kolonce Příjmení a jméno: zadáte několik počátečních písmen z příjmení a po stisku klávesy ENTER se zadaný kontakt rovnou předvyplní anebo v případě, že je nalezeno více výskytů nebo naopak žádný, tak se otevře Adresář a zde je možno si z takto vybraných záznamů vybrat.

Pokud je v parametrech aplikace nastavena výchozí provozovna (doporučeno), pak se při zakládání nové smlouvy tato rovnou přednastaví. Rovněž, pokud je nastaveno, se přednastaví datum platnosti smlouvy. Datum vzniku smlouvy je vždy nastaven podle systémového data v počítači.

small_komise2
Detail komisní smlouvy

V hlavičce smlouvy lze ještě volitelně doplnit tzv. Dodatek ke smlouvě, což je libovolný text, který se vytiskne v případě zatrhnutí volby Tisknout dodatek na smlouvě.

small_komise3
Dodatek ke smlouvě

Pořizování položek smlouvy

Položky smlouvy se pořizují přes průvodce, který se vyvolá stiskem tlačítka Nová položka nebo klávesovou zkratkou CTRL+N. V prvním kroku se zadají základní údaje položky - doporučujeme nezapomenout na uvedení nomenklatury (kategorie, druh zboží), která umožní zatřídění zboží podle druhu, ale také usnadní pomocí přednastavených voleb zadávání (např. zvláštní režim DPH, druh odměny, měrnou jednotku). Nomenklaturu lze zadat buď přímým zadáním jeho číselného kódu (např. 20 = zlato, viz číselník nomenklatur) nebo výběrem z číselníku. Všechny položky krom popisu zboží jsou nepovinné, přesto je vhodné je vyplňovat - přinejmenším nomenklaturu a množství. Samozřejmě každá položka obsahuje spoustu dalších údajů (např. i fotografie), které lze doplnit kdykoli později na detailu zboží.

Tip: Zatrhnete-li volbu Přidat další položku, tak po stisku tlačítka Dokončit bude automaticky založena nová položka a průvodce připraven k pořizování.

small_komise4
Položka komisní smlouvy - základní údaje

Výpočty

Každá položka komisní smlouvy může mít nezávisle na ostatních položkách smlouvy nastaven určitý způsob výpočtu odměny, nároku a  prodejní ceny.

Prodejní cena komisního zboží se skládá z odměny obstaratele (zprostředkovatele), nároku komitenta a případných dalších vzniklých nákladů na zboží. Záleží na pravidlech, která má každý komisionář nastavena, jak budou uvedené částky vypočítávány. Antik podporuje tyto způsoby výpočtu:

1) Fixní odměna

       Fixní odměna je počítána podle pevně zadaného procenta (případně ručně zadané částky) z docílené prodejní ceny. Procento odměny lze přednastavit v parametrech aplikace. Po odečtení takto spočítané odměny včetně případných dalších nákladů od docílené prodejní ceny dostaneme nárok objednatele (komitenta).

Příklad: Prodejní cena=1000,-Kč, odměna činí 20% z prodejní ceny, pak nárok = 1000,- - 200,- tedy celkem 800,-Kč.

small_komise5
Položka komisní smlouvy - fixní odměna

2) Variabilní odměna

       Princip variabilní odměny spočívá v tom, že konečné procento je známo až v okamžiku, kdy dojde k prodeji zboží. Záleží tak na době, která uplyne od sepsání smlouvy až do jeho prodeje. Antik umožňuje zadat až tři intervaly v měsících, pro které lze stanovit různé procentuální hodnoty odměny.

Příklad: na obrázku s variabilní odměnou je stanoveno, že prodá-li se zboží do jednoho měsíce, bude procento pro výpočet odměny 10%, pokud se zboží prodá do tří měsíců, je odměna 30% a pokud se prodá za více než tři měsíce, pak bude odměna 40% z docílené prodejní ceny. Všimněte si, že "koncový" interval je vždy označen jako "více".

small_komise6
Položka komisní smlouvy - variabilní odměna

3) Fixní nárok

       V předchozích variantách výpočtu je nárok vypočítáván, narozdíl od prodejní ceny, která je určována přímým zadáním. Ne vždy to takhle v praxi chodí a je možné se s komitentem dohodnout na konkrétním nároku, přičemž cenu prodejní dopočteme podle výše obstaratelské odměny. Právě pro tento případ existuje tzv. fixní nárok. Nejprve se ručně zadá výše nároku a teprvé poté se stanoví (procentem nebo opět přímým zadáním) odměna a až naposledy se vypočte výsledná prodejní cena.

small_komise7
Položka komisní smlouvy - fixní nárok

Další údaje

Předpokládané náklady: Orientační částka nákladů na uvedení zboží do prodeje (nutná oprava, převoz, fotografování apod.), uváděná na smlouvě. Do kalkulace ceny se tento zde zadaný orientační údaj nepromítá. Pro zadávání nákladů použijte modul Náklady.

 

Prodejní cenu lze snížit až na částku: Tento nepovinný údaj slouží k usnadnění prodeje věci, umožní totiž prodávajícímu operativně nabídnout kupujícímu slevu, aniž by potřeboval souhlas komitenta - tato částka se objevuje při prodeji zboží a prodavač tak ví, jak velkou slevu může případnému zájemci nabídnout. Tento údaj je tisknut i na komisní smlouvě a komitent dává souhlas s tím, aby komisionář podle své úvahy mohl cenu snížit až k této hranici a docílil tak snadněji prodeje věci.

 

Uvedeno do prodeje dne: Důležitý údaj. Datum uvedení do prodeje určuje, od kdy je toto zboží nabízeno v prodeji a tudíž, od kdy je dostupné v modulu Prodej zboží. Je-li ponecháno nevyplněné, toto zboží nebude nabízeno k prodeji.

 

 

Filtrační podmínky

Komisní smlouvy lze filtrovat podle kritérií na níže uvedeném obrázku.

small_komise8
Komisní smlouvy - filtrační podmínky

Historie smlouvy

Historii smlouvy lze zobrazit ze seznamu smluv a ukazuje kroky (včetně odpovídajících dokladů), které se této konkrétní smlouvy týkaly. Z jednoho místa tak máte přehled o všech akcích, které se se smlouvou děly.

small_komise9
Historie komisní smlouvy

tisk Vydáno: 11.06.2008
Napsal: TTSoftware
Zobrazeno: 6576x Zpět
© 2002 - 2014   TT Software, s.r.o.