Uživatelský účet
DŮLEŽITÁ INFORMACE:
Vývoj programu Antik byl ukončen. Nahrazuje jej moderní a dokonalejší Obchodní systém ContOS, který vychází ze základů Antiku a stává se jeho novou generací. Veškeré informace naleznete na webových stránkách produktu: www.contos.cz
tisk

1. díl - Instalace a registrace

Jaké jsou možnosti instalace aplikace? Postup při registraci.

Stažení aplikace

Aplikace je dostupná na stránce www.ttsoftware.cz/aDownload.aspx

Velikost instalačního souboru je cca 110MB. Po stažení stačí instalační soubor spustit, čímž se zahájí instalace. Instalační soubor obsahuje vše potřebné pro běh aplikace a tudíž není potřeba instalovat žádné dodatečné doplňky.

small_setup1
Úvodní obrazovka
small_setup2
Licenční podmínky
small_setup3
Instalační složka
small_setup4
Typ instalace

Typ instalace

Typy instalací

Typy instalací

1) Nainstaluje Antik a databázi na tento počítač

Nejčastější způsob instalace. Vše je nainstalováno na lokální počítač (aplikace + databáze)

Použití: Aplikace je využívána pouze na jednom počítači. Je však možné se k jejím datům připojit i z jiných počítačů v síti (např. počítač prodavačky na prodejně, na kterém by se nainstalovala pouze aplikace - typ instalace 2)

2) Instaluje pouze samotnou aplikaci. Je potřeba nastavit připojení k databázi

Vhodné pro síťovou instalaci. Na lokální počítač je nainstalována pouze aplikace. Připojení k datům lze nastavit během instalace, popř. kdykoli po instalaci. Během instalace se instalátor zeptá na jméno serveru (počítače), na kterém jsou umístěna data.

Příklad: databáze je nainstalována na počítači s názvem PC1 (typ instalace 3), pak během této instalace zadáte název "PC1"

Použití: Data jsou nainstalována na jiném počítači v síti, ke kterému se tato aplikace připojuje.

3) Instalace pouze databáze MS SQL 2005 a datových souborů

Vhodné pro síťovou instalaci. Na daný počítač nainstaluje pouze databázový server a data. Tento typ instalace se používá v případě vyhrazeného serveru.

Použití: Vhodné pro instalaci na server, ke kterému se připojují všichni ostatní uživatelé aplikace.

small_setup5
Název v menu Start
small_setup6
Umístění zástupců
small_setup7
Shrnutí instalace

Po stisku tlačítka Instalovat proběhne samotná instalace. Doba trvání závisí na výkonu počítače a nutnosti instalace dalších komponent. Zpravidla trvá cca 3 - 15 minut. Uživatel je průběžně informován o instalaci jednotlivých komponent.

Přehled licencí

DEMO verze

Demoverze slouží k základnímu vyzkoušení programu. Umožňuje využívat všech funkcí jako v ostré verzi, je pouze omezena počtem záznamů, které lze uložit.

Adresář klientů umožňuje pořídit 10 záznamů, lze evidovat pouze 30 smluv (bez ohledu na agendu) a můžete pořídit pouze 50 prodejních dokladů.

START verze

Startovací verze je zdarma, plně funkční jako ostrá verze a obsahuje všechny dostupné moduly. Je vhodná v případě, že chcete již Antik 2008 používat v reálném provozu a chcete mít dostatečný prostor si program vyzkoušet. Verze START je omezena pouze počtem záznamů, které lze uložit. Můžete jí používat libovolně, krom uvedených limitů neexistují žádná další omezení.

Adresář klientů umožňuje pořídit 100 záznamů, lze evidovat 250 smluv (bez ohledu na agendu) a můžete pořídit 350 prodejních dokladů.

Lze kdykoli přejít na placenou verzi, všechna uložená data zůstanou zachována.

Získání verze START je podmíněno pouze bezplatnou registrací na našem webu, kde si zároveň zdarma vyzvednete aktivační klíč (postup zde: Registrace aplikace).

Plná verze

Placené verze programu neobsahují žádná omezení. Lze je používat pro libovolný počet záznamů. Existují varianty dle aktuálně dostupných modulů. Spolu s plnou verzí získáte i přednostní uživatelskou podporu, možnost stažení doplňků k aplikaci a 1 rok bezplatný přístup k aktualizacím.

Komise + Prodej

Obsahuje modul Komisní prodej a Prodej zboží (kasa)

Výkup + Prodej

Obsahuje modul Výkup a Prodej zboží (kasa)

Komplet

Zahrnuje všechny dostupné moduly. Cena za Komplet je vždy výhodnější než součet cen jednotlivých modulů.

Registrace aplikace

Při spuštění nezaregistrované aplikace se zobrazí dialog na obr. 1, kde je možno spustit aplikaci v režimu DEMO bez jakékoli registrace nebo zaregistrovat START verzi. Postup registrace START verze je uveden níže.

small_reg1
Obr. 1

Po stisku tlačítka Registrovat START/PLNOU verzi se zobrazí dialog pro aktivaci aplikace, obr. 2. V poli Registrační kód se nachází kód Vaší instalace, který použijete v registraci na webových stránkách. Je dobré si tento kód zkopírovat do schránky (CTRL+C).

small_reg2
Obr. 2

Nyní navštivte stránku www.ttsoftware.cz/User.aspx

V případě, že dosud nemáte vytvořen uživatelský účet, zaregistrujte se stitknutím tlačítka Registrace uživatele a vyplňte  požadované údaje na formuláři (obr. 4).

small_reg3
Obr. 3
small_reg4
Obr. 4

Po úspěšné registraci se přihlašte za použití Vámi zadaných přihlašovacích údajů (jsou zaslány také e-mailem po registraci) do Vašeho uživatelského účtu, kde máte možnost získat aktivační klíč (obr. 5). Na obrázku vidíte, že dosud nebyl zadán žádný registrační kód a tudíž není k dispozici aktivační klíč. Do kolonky zadejte registrační kód z aplikace (nebo vložte pomocí CTRL+V) a stiskněte tlačítko Generovat aktivační klíč (obr. 5).

small_reg5
Obr. 5

V případě úspěšné registrace je zobrazen aktivační klíč, který je rovněž zaslán na e-mail použitý při registraci (obr. 6).

small_reg5a
Obr. 6

Získaný aktivační klíč vložte zpět do aplikace do kolonky Aktivační klíč (obr. 7) a stiskněte tlačítko Aktivovat.

small_reg6
Obr. 7

Je-li aktivace úspěšná, zobrazí se dialog na obr. 8 a poté informace o dostupném počtu záznamů (obr. 9)

small_reg7
Obr. 8
small_reg8
Obr. 9

Nyní můžete používat aplikaci ve verzi START. V případě, že se rozhodnete pro zakoupení plné verze aplikace, je získání aktivačního klíče shodné s tímto postupem.

tisk Vydáno: 03.06.2008
Napsal: TTSoftware
Zobrazeno: 4132x Zpět
© 2002 - 2014   TT Software, s.r.o.