Uživatelský účet
DŮLEŽITÁ INFORMACE:
Vývoj programu Antik byl ukončen. Nahrazuje jej moderní a dokonalejší Obchodní systém ContOS, který vychází ze základů Antiku a stává se jeho novou generací. Veškeré informace naleznete na webových stránkách produktu: www.contos.cz
tisk

14. díl - Fotodokumentace

Přidávání fotek ke zboží a jejich využití.

Důvody, proč k vykupovaným a prodávaným předmětům, či předmětům, se kterými dále manipulujeme pořizovat fotodokumentaci jsou zřejmé na první pohled: ať již předměty fotíme z důvodu zpracování nabídky, zachycení stavu před opravou, dokumentování obecného stavu, zachycení detailů, potřebujeme tuto fotodokumentaci účinným způsobem evidovat a archivovat pro pozdější snadné vyhledání a použití. Převážnou část dokumentace tvoří zpravidla fotografie, nezřídka však potřebujeme archivovat různé náčrtky, plánky nebo související písemné dokumenty.

Antik 2008 umožňuje ke každému předmětu evidovat libovolné množství takových dokumentů; jedinou podmínkou je dodat tyto materiály ve formátu JPG. Tento grafický formát je v současnosti jedním z nejrozšířenějších formátů vůbec, podporuje ho drtivá většina programů a zařízení. Navíc je velmi úsporný vzhledem k obsazenému místu v paměti počítače. V dnešní době digitální fotografie tento formát podporují snad všichni výrobci digitálních fotoaparátů, není tedy problém jej využívat.

Okno Fotodokumentace se vyvolá stiskem tlačítka Foto na seznamu nebo detailu zboží. Při poklepání na obrázek v seznamu fotek, se zobrazí jeho náhled. Při odstranění obrázku ze zboží existují dvě varianty - fyzické odstranění z disku počítače (tzn. obrázek je trvale smazán) anebo odstranění pouze ze zboží (tzn. obrázek na disku stále existuje, pouze se u daného zboží nezobrazuje).

Stiskem pravého tlačítka myši na obrázku se vyvolá kontextové menu.

small_foto1
Seznam fotografií
small_foto2
Náhled fotografie
small_foto4
Vymazání fotografie
small_foto5
Seznam - menu

Zavřít - zavře okno Fotodokumentace

Nový - přidání nové fotografie ke zboží

Načíst - umožní načíst k již existující fotografii s popisem jiný obrázek

Přejmenovat - změna popisu fotografie

Smazat - odstraní obrázek buď z konkrétního zboží anebo jej fyzicky smaže z disku

Průzkumník - vyvolá Průzkumníka Windows

Kontextové 
menu

Kontextové menu

Jak pořídit dokumenty v elektronické podobě?

1. Fotografie z digitálního fotoaparátu

Nejsnazší způsob digitalizace. Před praktickým použitím fotografií v počítači je však vhodné tyto fotografie dále upravit a to zejména z těchto důvodů: 

- úprava rozlišení/velikosti fotografie: ne vždy je praktické a nutné uchovávat pro účely prohlížení v počítači fotografie v původním rozlišení. Fotografie ve vysokém rozlišení (např. 2272 x 1704 - odpovídá 4MP fotoaparátu) zabírají zbytečně místo a jejich zobrazování a načítání je pomalé. 

- úprava jasu a kontrastu: ne vždy se fotografie povede přesně podle našich představ, naštěstí pomocí PC a vhodného software (např. IrfanView - zdarma) lze některé zmíněné parametry fotografie upravit 

- výřez: v některých případech je vhodné udělat výřez z celkového pohledu, lépe pak vynikne samotný zobrazovaný předmět. Opět - k tomuto účelu lze využít vhodný software. 

2. Dokumenty v papírové formě převedené do elektronické podoby pomocí scanneru

K převedení ostatních „papírových" materiálů se používá zařízení označované jako scanner. Scanner dokáže tyto předlohy digitalizovat do podoby souborů, které lze dále zpracovávat úplně stejně jako digitální fotografii. Všechny významné programy pro ovládání scanneru dokáží digitalizované dokumenty ukládat i do formátu JPG. Na trhu je spousta typů scannerů, které se liší zejména rychlostí scanování a maximálním rozlišením, nicméně i scannery z té nejnižší cenové relace jsou vhodné pro scanování podkladů pro evidenci v Antiku. 

3. Dodatečná úprava získaných digitalizovaných dokumentů

Pro dodatečnou úpravu takových dokumentů existuje celá řada programů, ať již komerčních nebo bezplatných. Z těch nejznámějších lze jmenovat IrfanView, který je zdarma ke stažení na http://www.irfanview.cz/. Na této adrese je k dispozici i čeština do programu a také přehledná a srozumitelná příručka, která vysvětluje jeho základní funkce. 

Jak pracuje s Antik 2008 s dokumenty v elektronické podobě?

V databázi Antiku lze ke každému předmětu (zboží) připojit libovolný počet obrázků. Každý obrázek se skládá z popisu a cesty k souboru, kde je daný dokument umístěn. Všimněte si, že do databáze není ukládán kompletní obrázkový soubor; zabrání se tím obrovskému nárůstu objemu takové databáze a s tím spojeným problémů se zálohováním a načítáním dat. Namísto toho jsou v databázi udržovány odkazy na umístění souborů v počítači.

Ideální je postupovat tak, že v počítači si zvolíme složku, do které budeme ukládat veškeré obrázkové soubory související s naší evidencí. Vše budeme mít pohromadě na jednom místě, což oceníme také při zálohování těchto obrázků, případně při vypalování na CD/DVD. Běžný postup je tedy takový, že po nafocení předmětů, obrázky z fotoaparátu překopírujeme do námi zvolené složky na pevném disku a popř. je dodatečně upravíme v nějakém externím programu.

Dále již pracujeme v aplikaci Antik. Otevřeme přehled zboží a vybereme požadovaný předmět. Stiskneme tlačítko Foto a zobrazí se okno "Fotodokumentace". Na něm stiskneme tlačítko "Nový" a zadáme krátký a výstižný popis obrázku (max. 80 znaků) a stiskneme Enter. Poté se zobrazí dialog pro výběr souborů, ve kterém se přepneme do naší zmíněné složky s obrázky a vybereme z ní požadovaný soubor. Výběr nám usnadňuje i náhled označeného obrázku, který se objevuje v pravé části tohoto dialogu. Stiskeme tlačítko Otevřít a tím je „načtení" obrázku ke zboží dokončeno. Nyní jej vidíme zobrazen v okně. Mějme na paměti, že v databázi je uložen pouze odkaz na tento konkrétní obrázek, a že v případě odstranění tohoto obrázku přímo z pevného disku počítače se již v Antiku nebude taktéž zobrazovat.

Tímto způsobem můžeme k danému zboží přidávat libovolný počet obrázků.

Tyto obrázky jsou využívány např. při prodeji zboží, kdy se k prodávanému předmětu zobrazuje i jeho fotografie, což má za cíl zabránit záměně předmětu při prodeji. Obrázků se také využívá na sestavě „Nabídkový list", kterou lze tisknout přímo z přehledu zboží.

Obrázky lze samozřejmě využvat i na dalších sestavách, vzhledem k tomu, že každou tiskovou sestavu lze uživatelsky přizpůsobovat.

Jak nastavit úložiště obrázků při práci v síti

Vzhledem k tomu, že v databázi je uložena pouze cesta a název souboru s obrázem, je nutno zajistit, aby všechny počítače v síti používaly stejnou cestu k úložišti obrázků. Pokud by tomu tak nebylo, nešlo by zobrazit obrázky na ostatních počítačích, neboť by neznaly cestu k souboru s obrázkem.

Podle následujícího postupu zajistíte, že cesta ze všech počítačů v síti k úložišti obrázků bude stejná:

1) Vyberte počítač, na kterém budou obrázky ukládány. Ideální je počítač, na kterém je i databáze.

2) Vytvořte zde složku, do které budou obrázky ukládány. Např. C:\Obrázky

3) Nastavte tuto složku ke sdílení a popř. podle potřeby přidejte právo pro zápis i ostatním uživatelům.

4) Takto nasdílenou složku připojte na každém počítači pod stejným označením (písmenkem) jednotky. Např. H:\Obrázky. Totéž udělejte i na počítači, kde je tato složka umístěna (pokud i na něm používáte Antik).

5) Nyní tedy na všech počítačích v síti existuje jednotka H:, která odkazuje na složku s obrázky. Tuto jednotku dále požívejte při načítání nebo ukládání obrázků. Je tak zaručeno, že obrázky "uvidí" i ostatní počítače v síti a budou moci s nimi pracovat.

tisk Vydáno: 17.06.2008
Napsal: TTSoftware
Zobrazeno: 5438x Zpět
© 2002 - 2014   TT Software, s.r.o.