Uživatelský účet
DŮLEŽITÁ INFORMACE:
Vývoj programu Antik byl ukončen. Nahrazuje jej moderní a dokonalejší Obchodní systém ContOS, který vychází ze základů Antiku a stává se jeho novou generací. Veškeré informace naleznete na webových stránkách produktu: www.contos.cz
tisk

7. díl - Filtrování dat

Výběry dat podle kritérií.

Filtrační formulář umožňuje vybrat data podle zvolených kritérií.

Vzhledem k tomu, že postupem doby narůstá objem údajů evidovaných v aplikaci, je nepraktické pracovat vždy s celou množinou dat (ať už kvůli rychlosti, tak kvůli přehlednosti). V případě sestav je potřeba tisknout jen určité položky apod. Proto vznikla možnost data filtrovat. Filtr je v podstatě nadefinovaná podmínka, podle které jsou data vybírána. Často používané filtry jsou již přednastaveny během instalace.

Filtrační dialog lze zobrazit stiskem btFiltr z menu většiny formulářů nebo vyvolat klávesovou zkratkou CTRL+F. Konkrétní filtr lze rovněž nastavit jako "Výchozí" (viz obr. Výběr filtru), to znamená, že data jsou podle tohoto filtru automaticky načítána vždy při spuštění formuláře. Toto je vhodné, pokud např. pracujete pravidelně s daty jedné provozovny, takže nemusíte pokaždé nastavovat ten samý filtr.

Ve výchozím nastavení není filtrační dialog zobrazován, ale je možné toto zapnout v parametrech aplikace. V tomto případě se dialog pro výběr filtru objeví pokaždé před otevřením formuláře. Má to stejný účinek jako poté stisknutí CTRL+F na formuláři. Na obr. "Menu filtr" je vidět, že přednastavené filtry lze aplikovat i pomocí nabídky (menu) na samotném tlačítku Filtr. Název použitého filtru je vždy zobrazován v titulku formuláře spolu s počtem vybraných záznamů.

small_filtr3
Menu filtr

Můžeme libovolně přidávat či upravovat filtrační podmínky na každém formuláři. Vše se provádí z dialogu pro výběr filtru (obr. "Výběr filtru"). Samotné aktivování filtru se vyvolá buď stiskem tlačítka Použít nebo poklepáním myši na konkrétním filtru popř. stiskem klávesy ENTER na filtru.

small_filtr1
Výběr filtru

Na obr. "Editace filtru" je ukázka, jak vyplňovat hodnoty konkrétního filtru - zde se jedná o Uživatelský filtr na formuláři Komisní zboží. Dle nastavených hodnot nám tato podmínka vybere všechno zboží přijaté v měsíci červnu 2008, patřící do kategorie Hodinek (nomenklatura č. 4 - viz Číselník nomenklatur) s prodejní cenou mezi 1000 a 2000,-, kdy zároveň platí, že existuje minimálně 1 kus od každého zboží a toto zboží je v prodeji a není smazané. Zde je vidět, že pomocí filtrů lze provádět i relativně složité výběry. Zaškrtávátko Negace slouží k negování podmínky, tzn. např. pokud zatrhneme negaci u položky Provozovna, pak podmínka bude říkat, že se krom výše uvedených podmínek bere v úvahu pouze zboží nacházející se mimo provozovnu "1".

small_filtr2
Editace filtru

Aby nebylo vždy nutno takto složitou podmínku v případě příštího použití opakovaně zadávat, je možné ji uložit jako nový filtr - k tomu slouží tlačítko Uložit jako. Jedná-li se pouze o jednorázový výběr, není nutné filtr ukládat, ale stačí už jen stisknout Použít a data jsou okamžitě odfiltrována.

Chceme-li opět zobrazit všechna data (tzn. zrušit aplikovaný filtr), zvolíme filtr Vše.

Existují dva specifické filtry: filtr Vše a Uživatelský filtr:

- filtr Vše vždy zobrazí všechna data, tedy i záznamy označené jako smazané (červeně škrtlé). Tento filtr nelze měnit, je dán napevno. Jeho zvolení v podstatě znamená zrušení jakékoli filtrační podmínky na formuláři.

- Uživatelský filtr slouží jako tzv. "prázdný filtr", ve výchozím stavu má přednastaveno nezobrazování smazaných záznamů a rovněž je nastaven jako "výchozí filtr". V praxi je použitelný jako filtr, do kterého můžete zadávat nové filtrační podmínky, které potom můžete (ale nemusíte) uložit. V mnoha případech potřebujete pouze jednorázově odfiltrovat určité položky, vytisknout na ně sestavu a pak filtr zase "zahodit".

tisk Vydáno: 10.06.2008
Napsal: TTSoftware
Zobrazeno: 5185x Zpět
© 2002 - 2014   TT Software, s.r.o.